Forebyggelse

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er forebyggelse?

Forebyggelse handler om at undgå sygdomme og konsekvenserne heraf. Det defineres af Sundhedsstyrelsen som en:

”Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden”.

Det handler altså om, at kunne udpege og forhindre forskellige risikofaktorer, adfærdsformer, ulykker, sygdom og konsekvenser af sygdom.

Forebyggelse opdeles traditionelt set i tre intervaller:

  1. Primærforebyggelse er alle typer indsatser, som har til formål at forhindre, fx sygdom, psykosociale problemer eller ulykker i at opstå
  2. Sekundærforebyggelse er alle indsatser, der sigter imod at opspore personer, som viser de første tegn på udvikling af sygdom eller ubehag. Herefter laves der interventioner rettet imod disse personer for at stoppe en videre udvikling af sygdommen eller ubehaget
  3. Tertiærforebyggelse med det for øje at bremse tilbagefald, udvikling eller forværring af fx sygdom eller psykosociale problemer.

Hvordan tilgår vi forebyggelsesarbejdet på arbejdspladsen?

Hvor sundhedsfremme vedrører sundhed i bred forstand, drejer forebyggelse sig om at undgå bestemte typer af fx sygdom, ubehag eller ulykker.

Arbejdsmiljøet spiller en central rolle for udviklingen og effekten af de forebyggende aktiviteter på arbejdspladsen. Det er de særlige problematikker, som hersker på den enkelte arbejdsplads, der er omdrejningspunktet for de forebyggende aktiviteter. Forebyggelse kan således omfatte alt fra lederudvikling (med det for øje at forebygge stress blandt ledere), til etablering af en sikkerhedskultur (for at forebygge bestemte typer af arbejdsulykker) og til effektiv anvendelse af førstehjælpsudstyr (for at bremse de skadelige virkninger af en eventuel ulykke).

Læs også afsnit om sundhedsfremme og sikkerhedskultur.