Sikkerhedskultur

Hvad er sikkerhedskultur?

Medarbejdernes bevidsthed omkring sikkerhed og sikker adfærd på en arbejdsplads kaldes for sikkerhedskultur. Sikkerhedskulturen skal bl.a. være med at sikre medarbejdernes evne til at observere og registrere ”nærved ulykker”, som skal være med til at forebygge, at egentlige ulykker ikke sker. Medarbejderne skal altså tilegne sig viden om sikkerhed og adfærd, som kan forhindre ulykker nu og på lang sigt.

De enkelte brancher har bestemte typer af ulykker og faremomenter, som er kendetegnet inden for industrien. Derfor bør både ledere og medarbejdere have fokus på at skabe en god sikkerhedskultur, så ulykker kan undgås.

Hvordan tilegnes viden om sikkerhed ved arbejdet med kemikalier?

Som virksomhed er det nødvendigt at tilegne sig den mest nødvendige viden omkring sikkerhed og adfærd, når der arbejdes med maskiner, kemikalier, m.m.
Denne viden kan generelt fås ved at:

  • Have overblik over de love og regler, som der skal overholdes
  • Undersøge, hvilke ulykker og faremomenter der er typiske for branchen
  • Vurdere virksomhedens aktuelle sikkerhedstilstand
  • Vurdere ledelsens og medarbejdernes normer og værdier samt, hvordan sikkerhedsarbejdet håndteres i organisationen.

Når de ovenstående informationer er blevet indsamlet, bliver der skabt en forståelse for virksomhedens sikkerhedskultur ved forskellige arbejdsprocesser. Informationerne skal herefter omsættes til planer, vejledninger, regler og politikker, som kan bruges i praksis af medarbejderne, så de kan undgå, at de selv og deres kollegaer kommer ud for en ulykke på arbejdspladsen.

Ledelsen har til opgave, at gøre viden om sikkerhed og adfærd tilgængelig for medarbejderne, så det er samlet og overskueligt for medarbejderne at bruge. Det er dog både ledelsen og medarbejdernes opgave, at bruge denne viden og dermed udvise en sikker adfærd.