Beredskabsstyrelsen

Hvad er Beredskabsstyrelsen (BRS) og hvilke regler/opgaver varetager de?

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet, som skal vejlede og informere samfundet omkring at forebygge og afhjælpe ulykker og katastrofer.
Beredskabsstyrelsen har bl.a. relevans for virksomheder, der varetager transport af farligt gods og oplag samt opbevarer kemiske stoffer.

Mediator agerer som ekstern sikkerhedsrådgiver for en del af vores kunder.

Læs mere