Oplag

Hvad er farligt oplag?

Oplag af farlige kemikalier er en samling af brandfarlige væsker og aerosoler.

Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg har af farligt oplag?

Kombinationen af brandfarlige væsker og mængderne af disse er afgørende for, hvilke regler man er omfattet af.

Hvis man opbevarer brandfarlige væsker med et flammepunkt på under 100 °C eller aerosoler på spraydåser, kan man have farligt oplag, som bevirker, at man er omfattet af nogle særlige regler. Disse regler fremgår af Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om brandfarlige væsker”.

Vær opmærksom på, at opbevaring af aerosoler ikke længere er omfattet af tekniske forskrifter for gasser, men nu skal behandles i henhold til Beredskabsloven.

Kig derfor på faremærkningen og mængden af dine produkter for at finde ud af, om der er farligt oplag på din virksomhed.

Du skal også være særligt opmærksom på, om du er korrekt forsikret. Her kan der komme ubehagelige overraskelser, hvis uheldet er ude.

Hvordan forholder jeg mig til oplag?

Når man har farligt oplag, skal man være opmærksom på, at der er nogle lovgivningsmæssige regler, der skal overholdes.

Som virksomhed er man forpligtiget til at forebygge uheld i forbindelse med sit oplag af farlige kemikalier, ligesom man skal begrænse de skadelige effekter, hvis uheldet er ude.

I bund og grund handler det om, at man skal håndtere sit farlige oplag på måder, så dårlig opbevaring undgås. Fx bør man indrette særlige lokaler eller andre opbevaringssteder til sit oplag, hvor oplaget beskyttes, stables forsvarligt, står på passende belægning og med passende opsugningsmateriel i tilfælde af spild. Derudover er det en god ide med tydelig skiltning af, hvad det er, man har i sine beholdere. Loven kræver, at nogle virksomheder skal miljøgodkendes, og nogle skal have særlige beredskabsplaner, som følges, hvis der sker uheld med oplaget.
Alle disse forholdsregler bør man overveje uanset oplagets art. Men de mere konkrete sikkerhedsforanstaltninger afhænger af, hvad og hvor meget farligt oplag man har med at gøre, samt hvor store mængder af oplaget, man har på virksomheden.

Kontakt Mediator, hvis du har brug for hjælp info@mediator.as