Opbevaring

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Opbevaring af farlige kemikalier er typisk en samling af stoffer og produkter til eget brug.
Lovgivningen stiller nogle krav til, hvordan man som virksomhed skal opbevare sine kemiske stoffer og produkter.

Generelt skal man altid opbevare kemiske stoffer og produkter forsvarligt og utilgængeligt for børn.
Opbevaringen skal ske på en måde, som sikrer imod, at emballagen ødelægges, og at der sker forurening med stoffet eller produktet.

Forsvarlig opbevaring er også, at stofferne og produkterne forbliver i deres originale emballage. Hvis de opbevares i en anden emballage, skal stoffets eller produktets navn, farebetegnelse, faresymbol/piktogram og R- og S-sætninger eller H- og P-sætninger stå på emballagen (se mere i afsnit om fareetiket).

Hvis man opbevarer stoffer eller produkter, som giver fare for brand eller eksplosion, er der også nogle særlige regler for, hvordan opbevaringen kan finde sted. Det kan man høre nærmere om hos de lokale brandmyndigheder. Se også afsnit om oplag.

Læs også afsnit om CLP, Kemisk affald, Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

 

Ommærkning

Hvis man på virksomheden har kemiske stoffer og materialer, der ikke er mærket om efter CLP-forordningen, skal man ommærke dem, når kravet om dette træder i kraft i CLP-forordningen. Det betyder, at skilte og emballager til kemikalierne skal ommærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning.
Stoffer og materialer, der allerede er på virksomheder skal ommærkes til CLP-forordningen med frist hhv. den 1. december 2012 for stofferne og 1. december 2017 for materialerne.