Opbevaring

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige kemikalier er typisk en samling af stoffer og produkter til eget brug.
Lovgivningen stiller nogle krav til, hvordan man som virksomhed skal opbevare sine kemiske stoffer og produkter.

Generelt skal man altid opbevare kemiske stoffer og produkter forsvarligt og utilgængeligt for børn.
Opbevaringen skal ske på en måde, som sikrer imod, at emballagen ødelægges, og at der sker forurening med stoffet eller produktet.

Forsvarlig opbevaring er også, at stofferne og produkterne forbliver i deres originale emballage. Hvis de opbevares i en anden emballage, skal stoffets eller produktets navn, farebetegnelse, faresymbol/piktogram og H- og P-sætninger stå på emballagen.

Hvis man opbevarer stoffer eller produkter, som giver fare for brand eller eksplosion, er der også nogle særlige regler for, hvordan opbevaringen kan finde sted. Det kan man høre nærmere om hos de lokale brandmyndigheder.

Hos Mediator har vi erfarne rådgivere, som har arbejdet inden for området gennem flere år. Du er velkommen til at kontakte Mediator – info@mediator.as – tlf. 75540824. Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.