Hvad er en kemisk APV?

Fra 1. juli 2019 er det lovpligtigt,  at virksomhederne skal udarbejde kemiske APV’er, når der anvendes kemikalier.
Den kemiske APV er en kemisk risikovurdering af en proces eller en arbejdsopgave, hvor der anvendes kemikalier. Den kemiske APV skal sikre, at det er sikkert for brugeren at benytte kemiske produkter i den enkelte arbejdsproces.

Den kemiske APV tager udgangspunkt i:

  • Oplæring
  • Instruktion
  • Undervisning

Den kemiske APV er en kemisk risikovurdering af produktets farlige egenskaber og den mulige eksponering af brugeren af produktet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at I fremover ikke skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning pr. stof, men derimod skal I udarbejde en kemisk APV pr. proces eller pr. produkt. 

Hvis der ved den kemiske risikovurdering findes forhold, som skal ændres eller forbedres, skal det beskrives i handlingsplanen til den almindelige APV.

Hver gang der foretages ændringer – f.eks. hvis leverandøren ændrer på sammensætningen af de kemikalier, der anvendes, hvis der skiftes til nye kemikalier eller hvis arbejdsgange ved processen ændres, skal den kemiske APV revurderes.