Grøn omstilling

Mediator hjælper dig og din virksomhed med at gentænke jeres forretningsmodel, så den bliver mere grøn og bæredygtig – og klar til morgendagens krav og udfordringer.

Med en bæredygtige forretningsplan anskues virksomheden igennem den tredoblede bundlinje:

 • Social
 • Miljø
 • Økonomi.

Den bæredygtige forretningsplan kan afspejledes på mange måder, men det er afgørende at komme i gang med at tænke klima og bæredygtige initiativer ind i forretningsplanerne.
Den grønne forretningsmodel kan være optimering af ressourceforbrug, afklaring af værdikæden, certificering og symbiose/synergier eller noget helt andet.
I kan med fordel benytte en ekstern sparringspartner. Mediator er et naturligt valgt.

Mediator hjælper bl.a. med:

 • Fastlægge baseline – al omstilling starter med, at vi måler på, hvor vi er??
 • Løbende at forholde sig til baseline
 • Kortlægge potentialer ved en bæredygtighedsscreening og udpege indsatser
 • I samarbejde med virksomheden at udpege rapporteringstemaer
 • Vi hjælper jer gennem en prioritering af indsatser
 • I samarbejde med jer at fører indsatsen ud i virkeligheden og synliggøre den
 • Vi kan fastlægge den ny baseline
 • I samarbejde med jer udarbejdes en grøn forretningsmodel
 • At få produkterne certificeret efter Svanen, Ecocert, Sundahus etc. (Miljømærker)
 • At blive klar til en virksomheds certificering: SDG, ISO etc.

I procesforløbet vægtes det, at I får en masse gode ideer og bliver afklaret i forhold til, hvad jeres grønne forretningsmodel skal indeholde.
Det er vigtigt for os, at vi indgår i en tæt dialog, så forretningsmodellen afspejler jeres ambitioner og bidrager til den grønne omstilling.

Kontakt

Morten Carlsen
Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.