Semler Mobility i nyt kemi-samarbejde: Vi går ikke på kompromis med sikkerheden

Semler Mobility, der hører under Danmarks største bilaktør Semler Gruppen A/S, har indgået nyt samarbejde med kemi- og compliancespecialisterne Mediator. Målet er mere ansvarlig håndtering af kemi i et stigende antal elbiler.

Semler Mobility, der hører under Semler Gruppen A/S, har netop indledt et nyt partnerskab med kemi- og compliancespecialisterne fra Mediator A/S. Samarbejdet er blevet en realitet som følge af flere elbiler på de danske veje, hvilket resulterer i et stigende antal kemifyldte batterimoduler, der kategoriseres som farligt gods, og som skal håndteres efter bestemte regler. 

De to parter har arbejdet sammen i flere år, og med den nye aftale skal Mediator yde kompetent rådgivning af, hvordan batterienhederne håndteres forsvarligt. I den proces vil virksomheden blandt andet facilitere uddannelse og træning af op mod 400 medarbejdere i cirka 120 forretninger på landsplan, og samtidig tilknyttes de enkelte forretninger en sikkerhedsrådgiver.

– Vi ser ind i en tid, hvor der kommer flere elbiler på vejene, og vi skal derfor håndtere langt flere litium-batterier på værkstederne. De medarbejdere, der står for reparation og udskiftning af batterier og moduler, er naturligvis uddannet til dette, men vi blev klar over, at vi havde en personalegruppe i reservedelsafdelingerne, som også håndterer disse enheder. De var ikke på samme måde klædt på til opgaven, og det råder vi bod på med denne nye aftale, siger Frants Pedersen, der er Logistikchef hos Skandinavisk Motor Co. A/S og uddyber:

– Som led i aftalen er der også blevet tilknyttet en sikkerhedsrådgiver til alle vores forretninger, der skal rådgive og vejlede de enkelte forretninger i spørgsmål om håndtering af især litium-batterier, men også farligt gods i det hele taget. Det handler jo om, at vi sikrer, at vi overholder gældende lovgivning, men i høj grad også om at alle kollegaer kan gå trygt på arbejde og vide, at vi håndterer farligt gods efter forskrifterne.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at elbiler i 2023 udgjorde 36 procent af alle nye biler i Danmark. Det tal var i 2022 på 21 procent. Tilgangen af nye og importerede brugte elbiler lå sidste år på omkring 200.000 biler, og dermed er bestanden øget med 78 procent siden 2022. 

Lovgivning i bunden

Ifølge Jens Haugaard, der er CEO hos Mediator, er hele compliance-aspektet mere nuanceret end mange umiddelbart tror. 

– Mange virksomheder slår sig op på at være bæredygtige. Det nytter imidlertid ikke noget, hvis man ikke har lovgivning i bunden. Reglerne omkring håndtering af produkter indeholdende kemi – herunder batterimoduler til elbiler – er en kompleks størrelse, og derfor er vi glade for at indtræde som strategisk partner for Semler Mobility på det område, siger Jens Haugaard.

Claus Amstrup Poulsen, der er sikkerhedsrådgiver hos Mediator, fortæller videre:

– Hos vores samarbejdspartnere oplever jeg generelt et stigende behov for rådgivning, der ud fra hverdagen gør det mere enkelt og overskueligt at håndtere farligt gods. Det gælder især optimering af nuværende arbejdsgange samt ønsker om praksisnære farligt gods-kurser med korte instruktioner til håndtering. I den proces fungerer vi som bindeled og sparringspartner på tværs i organisationen. 

Foruden Semlers egne forretninger har alle frie forhandlere i organisationen – herunder VW, Skoda, Audi, Seat/Cupra – alle fået adgang til samme tilbud.

Mediator A/S er en konsulentvirksomhed med base i Kolding, som beskæftiger 18 ansatte. Mediator A/S er eksperter i lovgivning og regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø. www.mediator.as

Kontakt

Kontakt os på tlf. 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.