Hvad er ADR?

ADR-konventionen udgives på dansk af Færdselsstyrelsen. Konvention om international transport af farligt gods ad vej, kaldes i daglig tale blot for ADR og beskriver altså reglerne for transport af farligt gods på landeveje. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.
Mediator kan rådgive dig om farligt gods, der transporteres på vej (ADR).
Hvis din virksomhed sender eller har oplag af farligt gods, er der en række love og regler, I skal være særligt opmærksomme på. Hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer transport af farligt gods, er du velkommen til at kontakte Mediator’s specialister inden for området. Vi har en gruppe eksperter, der sidder klar til at hjælpe dig. Kontakt os på info@mediator.as.