Rådgivning om CSR

Få rådgivning om CSR

Bæredygtighed, ESG og CSR indtager stadig mere plads i danske virksomheder. Det er på agendaen i både store og små virksomheder, som oplever et stigende pres fra myndigheder, kunder, finansielle aktører, medarbejdere og jobsøgende.

Mange virksomheder bliver spurgt ind til deres arbejde med CSR, ESG, SDG etc.
For langt de fleste er det vanskeligt at finde rundt i alle forkortelserne.
Nedenstående en kort beskrivelse af hvad bogstaverne står for og hvad det betyder.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Morten Carlsen, bæredygtighedskonsulent hos Mediator, mc@mediator.as

CSR Corporate Social Responsibility Bæredygtighed og samfundsansvars arbejdet i virksomheden.
CSR er ved at blive erstattet af ESG
CSDDD/CS3D Corporate Sustainability Due Diligence Directive EU-direktiv forslag, som vil gøre det til en lovpligtig due diligence på miljø- menneskerettighedsområdet
CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

Det nye direktiv om bæredygtig-hedsrapportering, hvor ESG-data er grundlaget for rapporteringen.

CSRD i kraft fra 1. januar 2024.
I først runde er det for store og børsnoterede virksomheder, mens det forventes, at SMV’er tidligst skal leve op til de nye krav fra 2026, dog må det forventes at SMVér skal levere data til de store virksomheder allerede fra 2023.

ESG Environment, Social, Governance E = Klima/miljø (Environment)
S = Sociale forhold (Social)
G = Selskabsledelse. (Governance)
ESG er virksomhedens ikke-finansielle data om bæredygtighed. Anvendes ofte af investorer/banker og generelt i den finansielle sektor som synonym med CSR.
ESRS European Sustainability Reporting Standards Et sæt standarder for miljø og sociale forhold samt selskabsledelse opgørelse, som virksomheder skal rapportere om jf. CSRD – EU´s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering.

 

EUGD European Green Deal EU´s grønne pagt er politiske initiativer, der skal skabe vejen for EU’s grønne omstilling, hvor det endelige mål er at EU bliver klimaneutralitet. senest i 2050

Kontakt

Morten Carlsen  Bæredygtighedskonsulent
Tlf. 52100005  mc@mediator.as     

Bæredygtighedskonsulent

Hvorfor vælge en bæredygtighedskonsulent?

Med hjælp fra Mediator får du en ekstern samarbejdspartner, som ser din virksomhed med andre øjne. Vi spørger nysgerrigt og interesseret. Vi ser din virksomhed og jeres rutiner fra en anden vinkel.

Gennem årene har vi oparbejdet en bred erfaring fra forskellige brancher og er pragmatiske og kritiske i arbejdet. Vores mål er at give dig og din virksomhed et godt fundament for at vælge jeres vej som bæredygtig virksomhed, hvor I tager ansvar for mennesker og miljø. Vi samler de forskellige faglige grupper og er facilitator i processen. Med vores bæredygtighedskonsulent vil I løbende modtage rådgivning. Med en bæredygtighedskonsulent fra Mediator som samarbejdspartner, er vi med til at styre processen, så deadlines og mål overholdes og vi kommer i mål med et godt resultat, som giver mening for virksomheden og deres medarbejdere