topfoto8

Vision – Mission – Værdigrundlag

Vision
Vi vil være blandt de bedste og mest professionelle, danske rådgivningsvirksomheder inden for europæisk regeldannelse, håndtering af kemikalier og kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø.

Vi vil være kendt som en virksomhed, der skaber resultater gennem professionel og kompetent rådgivning på baggrund af et solidt erfaringsgrundlag samt aktuel lovgivning, myndigheders regler og videnskabelige resultater.

Vi vil være en moderne og nytænkende virksomhed, som holder sig konstant ajour med den lovgivningsmæssige, videnskabelige og erfaringsbaserede udvikling indenfor kemi, miljø og sikkerhed.

Vi ønsker at være kendte for vores ordentlighed, troværdighed og ansvarlighed når vi med engagement og faglighed koordinerer aktiviteter imellem kunder, myndigheder og andre aktører.

Vi vil være kendte som ambitiøse og kritiske overfor eget arbejde.

Vi vil integrere vores forretningsmæssige forståelse med vores faglige ekspertise, så opgaven løses med den bedste forretningsmæssige gevinst for kunden.

Vi vil adskille os fra andre konsulentvirksomheder ved vores særlige praksisnære og pragmatiske tilgang, hvor kombinationen af skræddersyede og helhedsorienterede løsninger imødekommer kundens behov i takt med, behovet opstår.

Mission
Det er vores mission at være tæt på kunden, når kunden har behov for professionel rådgivning på strategisk, taktisk og/eller operationelt niveau.
Målet er at finde den mest optimale og bæredygtige løsning målrettet den enkelte kunde.

Med vores solide faglighed og store engagement udarbejder vi løsninger i tæt samarbejde og dialog med kunden. Kundens behov, eksisterende ressourcer og den kontekst kunden agerer i det essentielle udgangspunkt, når opgaven løses.

Værdigrundlag

It’s all about relations!

Ekspertviden og faglig udvikling kombineret med vores gode fornemmelse for vores kunder og deres individuelle behov udgør fundamentet for vores virksomhed. Det giver os en sikker platform at agere ud fra, når vi yder ekspertrådgivning om regeldannelse, håndtering af kemikalier og kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø.

Troværdighed
Pligtopfyldelse, ærlighed og ansvarlighed
Vi rådgiver ud fra, hvad vi ved og ikke, hvad vi tror
Vi holder, hvad vi lover, og siger hvad vi ved

Individualisme
Virksomhedstilpasning, nærhed og anerkende dialog
Vi skræddersyr vores rådgivning til kunden med øje for kunden som helhed
Vi taler med og lytter til vores kunder
Vi er lette at samarbejde med

Professionalisme
Ekspertviden og tværfaglig kompetence
Faglighed og selvkritik er hjørnesten i vores rådgivning

Vi holder os ajour og stræber konstant efter ny viden