Sundhedspolitik

Hvad er en sundhedspolitik?

En sundhedspolitik er nogle rammer og retningslinjer for, hvordan man ønsker at arbejde med sundhedsfremme på den enkelte arbejdsplads.

Politikken kan bl.a. medvirke til at

 • fremme medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsglæde (se afsnit om sundhedsfremme)
 • synliggøre arbejdspladsens holdninger og tiltag i forhold til at fremme medarbejdernes sundhed
 • koordinere nye og eksisterende sundhedsfremmende aktiviteter
 • støtte et positivt samspil mellem arbejdsmiljø, livsstil og det sociale ansvar
 • gøre arbejdspladsen attraktiv for eksisterende og kommende medarbejdere, hvilket er et vigtigt parameter både ved fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Hvordan kan en sundhedspolitik udarbejdes?

En sundhedspolitik bør udarbejdes med udgangspunkt i den arbejdsplads, hvorpå den finder anvendelse.

Der er dog nogle centrale elementer, som det kan anbefales, at politikken bygges op omkring:

 1. Virksomhedens egen definition på sundhed og sundhedsfremme. Herunder er det oplagt at drøfte, hvordan medarbejdernes livsstil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens ansvar hænger sammen
 2. En konkretisering af, hvad formålet med politikken er
 3. Hvad ønsker medarbejderne, ledelsen og virksomheden som helhed at opnå med politikken?
 4. Nogle konkrete handlingsplaner, som anskueliggør; hvilke aktiviteter, man vil sætte i værk, en tidsplan for, hvornår at det sker, hvem der har ansvaret for at det sker og hvordan/hvornår man vil følge op på effekten af aktiviteterne
 5. Den organisatoriske forankring, fx hvor sundhedspolitikken praktisk kan findes, og hvem der har det økonomiske ansvar for den
 6. Hvordan og hvornår politikken evalueres

Læs også afsnit om forebyggelse.