P-sætninger

P står for Precautionary og P-sætningerne erstatter de kendte sikkerhedssætninger (S-sætninger). P-sætninger fortæller hvordan man skal håndtere et kemikalie/produkt på en sikker måde, samt hvad man skal gøre i tilfælde af uheld. P-sætninger skal placeres på alle stoffer og blandinger, hvor der er et faremærke.

Se mere om P-sætninger i afsnittet om Fareetiket.
Læs også afsnittene om CLP og Risikosætninger.