P-sætninger

Hvad er en P-sætning?

P står for Precautionary.
P-sætninger fortæller hvordan man skal håndtere et kemikalie/produkt på en sikker måde, samt hvad man skal gøre i tilfælde af uheld.
P-sætninger skal placeres på alle stoffer og blandinger, hvor der er et faremærke.