Lovservice

Har du overblikket? Har du styr på dine regler? Er de implementeret i virksomheden?

Mediator giver dig overblikket med en virksomhedstilpasset lovservice og et implementerings- og styringsværktøj, så du kan koncentrere dig om dine kerneydelser.

Virksomhedstilpasset lovliste – Vi udarbejder en helt specifik lovliste, som kun indeholder det, der er relevant for din virksomhed. Vi opdaterer jeres lovliste én gang i kvartalet – eller én gang hver måned, som det passer jeres virksomhed bedst.

Din virksomhedstilpassede lovliste fungerer som et styringsværktøj til at holde overblikket over love. Hjælper med at få styr på, om lovgivningen er implementeret og styret i din virksomhed. Det hele leveres simpelt og let tilgængeligt.

Hvis I har specifikke ønsker/behov til en lovliste, tilpasser vi til jeres ønsker.

Mediator sætter som udgangspunkt ingen begrænsninger for lovovervågningen. Du er velkommen til at kontakte os, så vi sammen finder ud af, hvad der er muligt.