Værd at vide om VOC

Hvad er VOC?

VOC betyder volatile organic compounds – flygtige organiske forbindelser.
Det er alkoholer, som kan give anledning til luftforurening, når det udledes til luften. Alkoholerne frigives fx fra nogen typer maling og lak under hærdningen.

For at beskytte miljøet er der regler for VOC-holdige produkters indhold, mærkning og grænseværdier. Reglerne stiller derfor både krav til producenter af VOC-produkter og de virksomheder, der bruger produkterne. Reglerne er lavet for at beskytte miljøet mod flygtige organiske forbindelser. VOC er med til at danne jordnær ozon, såkaldt fotokemisk luftforurening, der giver plante- og materialeskader. Under visse betingelser kan koncentrationen blive så høj, at det kan give luftvejslidelser hos mennesker.

Hvad er omfattet reglerne?

Det er produkter til forbehandling, lakering og slutbehandling inden for autoreparationslakering.
Produkterne er inddelt i fem kategorier, der er opdelt efter anvendelse. De har forskellige grænseværdier. Gælder også for produkter, der anvendes industrielt. Virksomheder, der arbejder med overfladebehandling af emner til autoreparationslakering er omfattet af reglerne. Der er dog undtagelser ved indutrielt brug.

Hvad kan et VOC-tal bruges til?

Når man anvender kemiske produkter, bør man altid gå efter produkter med lave VOC-tal.
Virksomhederne har pligt til at beskytte miljøet, hvorfor der er regler for produkters indhold, mærkning og grænseværdi. Er du i tvivl er du som altid velkommen til at kontakte Mediator – info@mediator.as – 75540824 – vi er klar til at hjælpe dig.