VOC

Hvad er VOC?

VOC betyder volatile organic compounds.
Det er alkoholer, som kan give anledning til luftforurening, når det udledes til luften. Alkoholerne frigives fx fra nogen typer maling under hærdningen.

For at beskytte miljøet er der regler for VOC-holdige produkters indhold, mærkning og grænseværdier. Reglerne stiller derfor både krav til producenter af VOC-produkter og de virksomheder, der bruger produkterne.

Hvad kan et VOC-tal bruges til?

Når man anvender kemiske produkter, bør man altid gå efter produkter med lave VOC-tal.