Substitution

Hvad er substitution?

Substitution betyder, at man udskifter et sundhedsskadeligt kemisk stof eller proces med et mindre farligt stof eller proces med samme egenskaber.

Loven siger, at man skal substituere et farligt kemikalie med et mindre farligt, så snart det kan lade sig gøre. Derudover stiller REACH-forordningen krav til, at visse kemikalier helt skal udskiftes (Autorisationslisten og Kandidatlisten), så de ikke længere er tilgængelige på markedet.