Stress

Stress er en betegnelse for kroppens reaktion på psykiske og fysiske belastninger. Stress opstår bl.a. som konsekvens af et højt og ukontrolleret arbejdstempo, manglende indflydelse på ens hverdag, støj og generende luftforurening.

Ved en stressreaktion frigiver kroppen nogle stresshormoner, som via blodet føres til forskellige dele af organismen. På den måde aktiveres kroppens fysiske forsvarsberedskab.

På kort sigt kan en stressreaktion have en gavnlig effekt, fx hvis reaktionen fører til øget muskelaktivitet i flugtsituationer. Langvarig stress er derimod usundt for kroppen. Det øger risikoen for udvikling af en lang række sygedomme, herunder forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og mavesår, ligesom at det forringer ens psykiske velbefindende.

Mange stressreaktioner kan forebygges, bl.a. ved at man opnår egenkontrol og indflydelse på ens arbejde og liv i almindelighed (se afsnit om forebyggelse). Mennesker i ens omgivelser, fx chefer, kollegaer, familie og venner spiller en væsentlig rolle for både de stressforebyggende- og behandlende tiltag.