Rådgivning om specifikke kemiske stoffer og produkter

Opdateret d. 12.09.2016

Om det drejer sig om ingredienserne i kosmetikprodukter, brugereksponering i forhold til eksempelvis epoxy i industrien eller grænseværdier i diverse miljøopgaver – så har vi alle en bagrund, der sætter os i stand til at yde dig den korrekte, faglige rådgivning.

Kosmetiske produkter

Vi kontaktes ofte af mindre iværksættere og etablerede producenter, der anvender os til sparring omkring det produkt, de har set et marked for. Vi foretager tjek i forhold til gældende kosmetiklovgivning, udarbejder korrekt etiket og assisterer i forhold til kontakt med myndighederne, registreringsprocedure, EU-pif mv.

Brugereksponering i forhold til eksempelvis epoxy

Vi agerer rådgivere i industrien f.eks. omkring epoxy.  Vi rådgiver, når arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes – det gør vi for den enkelte, der arbejder med produktet, men også for de, der er i nærheden, så der udarbejdes en løsning for virksomheden. Vi foretager risikovurderinger på sammensatte produkter, der indeholder epoxy og gør det med udgangspunkt i den konkrete situation kombineret med gældende regler. De eksisterende regler og malkode systemet er under opdatering, hvilket bevirker at de i nogle sammenhænge ikke virker efter hensigten, fordi de ikke har fulgt udviklingen. Her udfordrer vi gerne myndighederne og har et fint samarbejde med disse.

Miljøopgaver

Vi kører gerne ud og ser på forholdene helt konkret hos en kunde, der har en udfordring med eksempelvis udledning at et givent stof i et anlæg. Vi yder rådgivning på stedet og samler op med test og myndigheder og kan køre sagen helt i hus for vores kunder. Graden af vores involvering kan variere alt efter kundens ønsker.

Vores rådgivning har rod i vores kemiske baggrund, men kombineres i høj grad med vores praktiske erfaring på mange arbejdspladser.