Piktogram

Hvad er et piktogram?

Et piktogram er et symbol, som illustrerer faremærkningen for et kemisk stof eller produkt.