Piktogram

Hvad er et piktogram?

Et piktogram er et symbol, som illustrerer faremærkningen for et kemisk stof eller produkt. Som konsekvens af CLP-forordningen erstatter farepiktogrammer de gamle faresymboler (se afsnit om CLP).

Læs mere om piktogrammer i afsnit om fareetiket.