Pesticider

Et pesticid er et bekæmpelsesmiddel, dvs. et stof der anvendes mod skader eller gener forårsaget af planter, dyr eller mikroorganismer. I Danmark må bekæmpelsesmidler kun anvendes, hvis de er godkendte af Miljøstyrelsen.

Se også afsnit om biocider.