Pesticider

Hvad er pesticider?

Pesticider er den gruppe af bekæmpelsesmidler, der anvendes til at beskytte planter mod ukrudt, skadedyr og sygdomme. I haven vil det typisk være midler mod ukrudt og skadedyr. De fleste pesticider, der anvendes i haver finder også anvendelse i landbrug og/eller gartneri.  I Danmark må pesticider kun anvendes, hvis de er godkendte af Miljøstyrelsen. 

Det er særdeles vigtigt at læse etiketten og vejledningen i håndtering af produkter, der indeholder pesticider, så de beskytter dig selv og naturen bedst muligt. Husk brug af værnemidler.

De pesticider, der bekæmper ukrudt, kaldes herbicider. Dem der bekæmper skadedyr kaldes insekticider og dem der bekæmper sygdomme, kaldes fungicider. Der er stor forskel på de forskellige pesticider og det er vigtig at være opmærksom på deres påvirkning af miljø og sundhed.

Der er en helt speciel lovgivning knyttet til pesticider. Hos Mediator har vi en ekspert til dette område – Rasmus B. Pedersen, Tlf. 52100030, rbp@mediator.as
Du er velkommen til at kontakte Mediator, hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer dit pesticid. Se endvidere afsnittet om biocider.