Ozon

Hvad er ozon?

Ozon er en speciel form af ilt, hvor molekylerne indeholder tre ilt-atomer (O3) og har derfor andre egenskaber end almindelig ilt. Ozon har en meget karakteristisk stikkende lugt, som allerede bemærkes ved små koncentrationer.

Sundhedsfarer forbundet med ozon

I små koncentrationer kan ozon irritere øjne og luftveje, mens man ved større koncentrationer kan opleve alvorlige skader på lunger og luftveje. Ozons skadelige virkning afhænger dog meget af, hvor fysisk aktiv man er, og om man har nogen lidelser, fx astma, der gør én mere sårbar over for den ozonholdige luft.

Hvor kan ozon forekomme?

Størstedelen af ozon findes i stratosfæren, som er højt over jordoverfladen, hvor den skærmer for UV-strålingen fra solen. Der findes dog også ozon ved jordoverfladen, som dannes af ilt ved tilførsel af energi.
Fx kan nogle typer luftforurening give udvikling af ozon. Det samme kan fotokopiering, hærdning af farver ved hjælp af UV-lys og anvendelse af spritholdige produkter. Under disse arbejdsprocesser skal man bruge en effektiv form for udsugning. Hvis udsugningen ikke fjerner ozonen fra indåndingsluften på tilfredsstillende vis, bruges åndedrætsværn med et passende filter (masker).

Regler for mærkning af ozon

Når man indkøber inventar til virksomheden, bør man vælger nogle produkter, som udleder mindst mulig ozon og andre gasser. En mærkningsordning for inventar oplyser om produktets udledning af gasser, og det er Dansk Indeklima Mærkning, som styrer denne ordning. Mærkningen stiller bl.a. krav til, hvilke og hvor mange stoffer, produkterne udleder til luften i arbejdslokalet.

Blandinger af kemiske stoffer skal bl.a. klassificeres efter deres fare for ozonlaget. Klassificeringen sker ved hjælp af nogle særlige beregningsregler.