Øjenværn

Forebyggende indsatser over for øjenskader

For at undgå øjenskader er det afgørende, at man undgår at få skadelige produkter, støv eller andre fremmedlegemer i øjnene. Det kan man ved først og fremmest ved at tilrettelægge sin arbejdsplads derefter og dernæst ved at bruge øjenværn.

Valget af øjenværn skal træffes ud fra en vurdering af, hvilket arbejde der skal udføres, arbejdspladsen, omgivelserne og hvem, der skal anvende øjenværnet.
Vurderingen skal altså både angå en selv og dem, der opholder sig i nærheden, når der kan være risiko for øjenskader.

Som arbejdsgiver skal man sørge for, at medarbejderne forsynes med egne øjenværn, og at disse bruges, så snart der er behov for det. Lederne skal anskaffe CE-mærkede øjenværn og instruere medarbejderne i brugen af dem. Når man anskaffer øjenværn til virksomheden, skal man dog være opmærksom på at vælge de produkter, der begrænser brugerens syn mindst muligt.

Øjenværn findes som:

  • Almindelig værnebrille – beskytter imod omkringflyvende partikler og strejflys
  • Kapselbriller – beskytter både øjnene og området omkring dem
  • Ansigtsskærm/visir – dækker og beskytter øjne og dele af ansigtet.

Kontaktlinser

I øjeblikket er der ingen klare regler for brug af kontaktlinser under arbejdet med kemiske stoffer og produkter. Alligevel fraråder Arbejdstilsynet brugen af kontaktlinser ved arbejde fx med produkter, der indeholder aerosoler, som kan sætte sig på linsen og dermed øge risikoen for øjenirritation. Derudover kan støv, sprøjt og stænk med fx ætsende stoffer, let samles rundt om linsen, og det vil forværre øjenskaden, selvom der skylles hurtigt.

Er man kontaktlinsebruger, kan en løsning derfor være at tage linserne ud og erstatte dem med beskyttelsesbriller under arbejdet. Der findes leverandører af sikkerhedsbriller med styrke. Alternativt kan sikkerhedsbrillerne fremstilles af en optiker vel og mærke, hvis man normalt er brillebruger.

Hvis uheldet er ude

Hvis du ved et uheld får farlige kemikalier i øjet anbefales:

  • Ved alle former for øjenætsning, skylles øjnene omgående med rindende vand, rigeligt vand fra øjenskylleflaske, drikkefontæne eller lignende. Øjnene skylles, mens øjenlågene spærres fra hinanden.
  • Alle øjenætsninger skal omgående lægebehandles. Man bør desuden søge læge, hvis ikke et fremmedlegeme forsvinder fra øjet af sig selv.
  • Alle skylninger fortsættes, indtil læge eller skadestue overtager behandlingen.
  • Vandet må gerne være behageligt tempereret.

Når der er behov for øjenskylning, er en øjenskylleflaske det bedste valg.
Derfor bør man som virksomhed anskaffe sig et parti øjenskylleflasker, som kan placeres rundt omkring på virksomheden. pH neutral øjenskyller er særlig effektiv i tilfælde af uheld med ætsende kemikalier i øjnene. Du skal være opmærksom på udløbsdato.