Miljøstyrelsen

Hvad er Miljøstyrelsen og hvilke regler varetager de?

Miljøstyrelsen hører under Miljøministeriet. Styrelsens primære opgave er at forebygge og bekæmpe forurening af vand, jord og luft, ligesom den bl.a. tager sig af affaldsproblemer. Derfor styrer Miljøstyrelsen forskellige regler på disse miljøområder.
Inden for kemikalieområdet tager Miljøstyrelsen sig også af tilsyn og kontrol med lovgivningen. Herunder laver styrelsen regler for klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer samt produkter. Derfor spiller Miljøstyrelsen også en central rolle for gennemførelse og håndhævelse af REACH– og CLP-forordning i Danmark.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.