Kræft

Hvad virker kræftfremkaldende?

Forskellige stoffer og forhold på arbejdspladsen kan medvirke til, at man udvikler kræft. Alligevel er kun få stoffer undersøgt for deres kræftfremkaldende potentiale og det tager lang tid at fastslå stoffernes mulige kræftfremkaldende effekter. En del af de stoffer, der kan fremkalde kræft, skader samtidig mænd og kvinders evne til at få sunde børn – reproduktion.

Inden for forskellige industrielle brancher benytter man en række stoffer, som kan virke kræftfremkaldende. Det gælder først og fremmest stoffer, der er mærket med:

  • Carc 1A/1B; H350 Kan fremkalde kræft
  • Carc. 1A/1B; H350i Kan fremkalde kræft ved indånding
  • Carc. 2; H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

Eksempler på stoffer, som kan virke kræftfremkaldende, er visse typer af epoxy, Carbon black (sort farvepigment i trykfarver og i maling) og blychromatforbindelser.

Ud over de kemiske stoffer er der en række andre faktorer i og uden for arbejdsmiljøet, som kan virke kræftfremkaldende – fx rygning, alkohol, inaktivitet, usund kost og overdrevet solbadning. Genetiske forhold kan også bevirke, at nogle mennesker lettere udvikler kræft end andre, og dermed er de også mere sårbare over for de kræftfremkaldende kemiske stoffer, som de udsættes for, når de går på arbejde.

Læse mere om kræft på www.cancer.dk

Kræftbekendtgørelsen

For en lang række stoffer og materialer skal der ske anmeldelse til Arbejdstilsynet forud arbejde med stofferne. Arbejdes der med et stof, som er anført på kræftlisten, skal reglerne i kræftbekendtgørelsen følges. For nogle stoffers vedkommende betyder det, at man skal have en speciel instruktion i arbejdet, at man skal lave en speciel vurdering af forholdene på arbejdspladsen, eller at man skal søge dispensation for overhovedet at få lov at bruge stoffet på virksomheden. I alle tilfælde skal det oplyses i produktets sikkerhedsdatablad, hvis det indeholder kræftfremkaldende stoffer.