H-sætninger

Hvad er en H-sætning?

H-sætninger beskriver farer i forbindelse med brugen af et kemikalie. H’et står for ”hazard”.