H-sætninger

Hvad er en H-sætning?

H-sætninger beskriver farer i forbindelse med brugen af et kemikalie. H’et står for ”hazard”.

P-sætning

P = Precautionary statement – som er en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger, der anbefales for at minimere eller undgå skadelige virkninger som følge af eksponering ved brug af farlige stoffer eller blandinger (artikel 2,stk. 6, i CLP).
Et eksempel på en P-sætning kan være: “Opbevares utilgængeligt for børn”.

Faresætninger

Faresætningerne (H sætninger) er knyttet til klassificeringen af stoffet/blandingen.
Sikkerhedssætningerne (P sætninger) skal udvælges, så de hænger sammen med faresætninger og den tilsigtede brug af kemikaliet.

Der er desuden krav til både placering og synlighed af faremærkningen, størrelsen på piktogrammerne samt eventuelt supplerende oplysninger om farens art og forholdsregler ved brug af produktet. Etiketten skal være på dansk for stoffer og blandinger, der markedsføres i Danmark.

CLP krav

CLP-forordningen angiver efter hvilke regler kemikalier skal klassificeres og mærkes i EU.
Siden 2017 har det været krav om CLP-mærkning af produkter. Det er ikke længere lovligt at sælge produkter med gammel farmærkning. Dog man man stadig finde enkelte produkter på et lager eller værksted med de gamle faremærker. Alle produkter skal ommærkes.

Handel på nettet

Specielt når man som forbruger handler på nettet, kan det være vanskeligt at blive oplyst om produktet inden køb. Det er ofte ikke muligt at se etikettens faremærkning, når du lægger produktet i kurven. der er dog krav om, at produktets farlighed skal fremgå synligt og tydeligt på hjemmesiden. De kan gøres på forskellige måder – f.eks. ved at angive de relevante faresætninger og piktogrammer i forbindelse med billeder og beskrivelse af produktet. Det er ikke nok at linke til produktets sikkerhedsdatablad. 

Håndtering af lovgivning

Har du brug for hjælp til håndtering af lovgivningen, er du altid velkommen til at kontakte Mediator A/S. Vi er altid opdateret på nyeste lovgivningen inden for kemi og miljø. Du kan evt. tilmelde dig vores lovservice, hvor vi kigger på din aktuelle og vedkommende lovgivning, så du ikke selv skal bruge ressourcer på det komplicerede stof.

Kontakt Mediator A/S til en snak om håndtering af kemi-lovgivning – info@mediator.as // tlf. 75540824.