H-sætninger

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

H-sætninger beskriver farer i forbindelse med brugen af et kemikalie. H’et står for ”hazard”. Ifølge CLP-forordningen skal H-sætningerne erstatte R-sætningerne.

Se mere om H-sætninger i afsnittet om Fareetiket.
Læs også afsnittene om CLP og Risikosætninger.