GHS

Hvad er GHS?

GHS står for ”Globally Harmonized System”. GHS-mærkningen blev indført af FN i 2002, for at sikre, at alle kemikalier bliver klassificeret, mærket og emballeret ens i hele verdenen. I EU er GHS-systemet implementeret ved CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008).