Flygtighed

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Et stofs flygtighed handler om dets tilbøjelighed til at afgive dampe. Dvs. den maksimale koncentration af dampe, der er i ligevægt med stoffet i væskeformig eller fast tilstandsform ved 20 °C (mæthedskoncentrationen).

Stoffets damptryk angives i g/m3, og trykket er grundlag for dets flygtighed ved 20 °C:

Flygtighed ved 20 °C Damptryk i g/m3
Meget letflygtigt over 500 g/m3
Letflygtigt 100 – 500 g/m3
Flygtigt 10 – 100 g/m3
Tungt flygtigt 0 – 10 g/m3.