Eksponeringsscenarie

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er et eksponeringsscenarie?

Et eksponeringsscenarie beskriver, hvordan man kan bruge et farligt stof på en sikker måde under de forhold og betingelser, som stoffet almindeligt anvendes under. Arbejdsmiljøreglerne er dog stadigvæk gældende, og det betyder, at arbejdet skal udføres, så det er i overensstemmelse med disse regler.

Lovgivningen stiller krav om, at der laves eksponeringsscenarier for farlige stoffer, der produceres i mængder på 10 tons eller mere om året (se mere om farlige stoffer i afsnit om fareetiket). I forbindelse med at de farlige stoffer bliver registreret i REACH, skal producenterne og importørerne af stofferne tilføje et eksponeringsscenarie i et bilag til stoffernes sikkerhedsdatablade. Hvis stoffet kan anvendes på forskellige måder, skal der være et scenarie for samtlige anvendelsesmuligheder.

Hvis man arbejder med et farligt kemisk stof og man mener, at der er fejl i scenariet, kan man henvende sig til leverandøren af stoffet for at få det rettet. Hvis henvendelsen ikke medfører ændringer, kan man henvende sig til Arbejdstilsynet.