Eksplosion

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er en eksplosion?

En eksplosion kan betegnes som en hurtig (oxidations- eller nedbrydnings) reaktion i et produkt, som giver øget temperatur, øget tryk eller begge dele samtidig. Tre betingelser skal være til stede, for at en eksplosion kan forekomme. Der skal være:

  • Et brændbart stof
  • Ilt
  • En tændkilde

Det brændbare stof kan være en væske, en gas eller støv. Men for at en eksplosion kan forekomme, skal koncentrationen af det være stor. Eksplosionsgrænsen for et stof angiver, hvor meget af stoffet der skal til, for at det kan give anledning til eksplosion.

 

Arbejde i eksplosionsfarlige miljøer

I afsnittet om ATEX fremgår det, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal agere, hvis man arbejder i eksplosionsfarlige miljøer.