Eksem

Hvad er eksem?

Eksem er en irritationstilstand i huden. Det minder om en betændelsestilstand i hudens øverste lag, hvilket betyder, at huden er mere sårbar og derfor mere udsat over for infektioner. Der er forskellige slags eksem, men allergisk og irritativt kontakteksem er typisk de typer af eksem, man kan opleve som konsekvens af sit arbejde med kemikalier.

Allergisk eksem opstår, når kroppens immunforsvar reagerer over for en påvirkning af nogle stoffer – især mange kemiske stoffer. Kemiske stoffer kan være mere eller mindre allergifremkaldende. Får man eksem, er det ikke nødvendigvis allergisk eksem, man har fået. Fx ligner irritativt kontakt eksem allergisk eksem, og derfor forveksles de tit med hinanden.

Irritativt kontakteksem er en type eksem, hvor hudens barriere er ødelagt. Derfor kan huden ikke holde på fugten, hvorved den udtørrer og er mere sårbar over for fx bakterier samt allergifremkaldende stoffer.
Irritativt eksem kan opstå, når huden i kortere eller længere tid er i direkte kontakt med hudirriterende stoffer eller materialer, fx vand, sæbe, kemiske stoffer (fx opløsningsmidler i lak og lim) eller snavs.

Både allergisk og irritativt kontakteksem viser sig ved, at huden bliver rød, hævet og evt. med små blærer. Eksemets udseende afhænger af, hvor kraftig den allergiske reaktion er, eller hvor længe man har været i kontakt med de stoffer, som har udløst eksemet. Nogle oplever kun en mild reaktion, hvor huden bare er rød, mens andre oplever knopper, hævelser og store blærer, der brister og bliver til sår.

Hvordan udvikles eksem?

Eksem udvikles som regel over længere tid, hvor huden gentagne gange ”provokeres” med fx kemiske stoffer og materialer. Inden eksemet opstår, er huden rød og irriteret, men hvis huden i forvejen er sårbar, kan hudirritationen hurtigt udvikle sig til eksem.

Når kontakteksem én gang har udløst en allergisk reaktion, vil allergien i reglen vare hele livet. Dette selv om man kun får symptomer ved fornyet kontakt. Kroppen husker nemlig de stoffer, man er allergisk overfor og genkender dem let igen. Blot en lille, kortvarig kontakt med et allergiudløsende produkt er typisk nok til at vedligeholde eksemet. For at komme eksemet til livs er det derfor nødvendigt at undgå at arbejde med de allergiudløsende stoffer og materialer.

Hvordan forebygges udvikling af eksem?

Mange faktorer i arbejdsmiljøet (fx tør luft, slid og kulde) forstærker den negative effekt af de hudirriterende stoffer. Omvendt kan den enkelte medarbejder, som håndterer disse stoffer, selv medvirke til at forebygge eksem. En sund og velplejet hud gør huden langt mere modstandsdygtig over for den kemiske påvirkning af stoffer og materialer i forhold til, hvis huden er irriteret, tør og stresset. Det betyder også, at hvis man ikke plejer sin hud, så risikerer man nemmere eller hurtigere at få allergisk kontakteksem.

Brug af creme, håndvask med mild sæbe og efterfølgende aftørring med engangshåndklæder frem for håndtørrer, vil styrke huden og gøre den mere modstandsdygtig over for kemikalierne.

Nogle gode råd:

  • Undgå hudkontakt med hudirriterende og allergifremkaldende stoffer og materialer
  • Eksem opstår efter kortere eller længere tids påvirkning af allergifremkaldende kemikalier
  • Allergisk eksem ligner irritativt eksem
  • En stresset hud er mere sårbar over for udvikling af eksem end hud, der er passet og plejet
  • Hyppig kontakt med papir og andre hudirriterende materialer gør huden mere sårbar overfor udvikling af eksem.