ECHA

Hvad er ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur)?

Producenter og importører har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s Kemikalieagentur (ECHA).

Hvis der er flere virksomheder, der producerer eller importerer det samme kemiske stof (hvilket der næsten altid vil være), skal virksomhederne samarbejde om at indsamle data til den fælles registrering af stoffet. Det sker i de såkaldte SIEF (Substance Information Exchange Fora).

Overordnet set arbejder ECHA på at sikre, at kemikalier anvendes på en sikker måde inden for EU.
ECHA spiller en central rolle ved gennemførelse af EU’s kemikalielovgivning, som overordnet set har til formål at være til gavn for menneskers sundhed, miljø, konkurrenceevnen i EU og innovation. I den forbindelse er ECHA’s opgave bl.a. at sikre en ensartet gennemførelse af kemikalielovgivningen, REACH-forordningen og forordning om klassificering, mærkning og emballering (se afsnit om CLP). ECHA’s rolle er nemlig at hjælpe virksomheder med at opfylde kemikalielovgivningen, at fremme sikker anvendelse af kemikalierne, at tage sig af diverse problemstillinger omkring kemikalier og at informere om kemikalier. ECHA er desuden det organ, der samler stofregistreringer fra REACH-forordningen.

Hos Mediator har vi erfarne rådgivere, som har arbejdet inden for området gennem flere år. Du er velkommen til at kontakte Mediator – info@mediator.as – tlf. 75540824. Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.