Detergenter

Hvad er detergenter?

Detergenter er overfladeaktive stoffer, kaldet tensider, der er opbygget af en hydrofob (vandskyende) kulbrinterest og hydrofile (vandsøgende) molekyler. Detergenternes opbygning betyder, at de kan opløses i vand. Når koncentrationen af detergenter bliver stor nok, kan de opløse fedt. Derfor bruges detergenter bl.a. i vaske- og rengøringsmidler, hvor de bidrager til produkternes rengørende effekter.

Detergenter kan opdeles i fire grupper:

  • anioniske
  • kationiske
  • nonioniske
  • amfotere.

Hver gruppe har nogle særlige egenskaber, som gør dem anvendelige indenfor forskelige områder. Fx bruges anioniske typisk i opvaskemidler, mens nonioniske fx kan bruges i maling og lakker.

Udledning af detergenter er belastende for spildevandsanlæggene. Derfor er der krav til koncentrationen af detergenter, i de produkter, hvori de findes.

Detergentforordningen

Detergentforordningen stiller en række krav til anvendelsen af detergenter. Kravene angår bl.a., hvilke detergenter, der må bruges, indholdsstoffernes deklaration, stoffernes nedbrydelighed og udarbejdelse af sikkerhedsdatablad for indholdsstofferne.