CSR

Hvad er CSR?

  • Corporate Social Responsibility

CSR kaldes også social ansvarlighed, samfundsansvar og ikke mindst bæredygtighed. CSR er en betegnelse for virksomheders bestræbelser på at udvise ansvarlighed i forhold til det omgivne samfund. Det handler om at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn i forretningsaktiviteterne og relationen til omverdenen. Det karakteristiske ved CSR aktiviteter er, at de rækker udover det ansvar, som virksomhederne er pålagt ved lov.

Med andre ord er CSR et begreb der spænder bredt og en naturlig forlængelse, hvis virksomheden også arbejder med FN’s Verdensmål. Flere og flere virksomheder tager afsæt i bæredygtig forretningsudvikling og CSR.

Når virksomheder tager et socialt- og dermed et samfundsmæssigt ansvar, kan det styrke både deres konkurrenceevne, omdømme, indtjening og innovation. Værdien er størst, når CSR bestræbelserne integreres i virksomhedernes kerneydelser, så de er i harmoni med de strategier, udfordringer og markedsrelationer, som virksomhederne er omgivet af.

Hos Mediator har vi ansat en bæredygtighedskonsulent Morten Carlsen, mc@mediator.as