CSR – Corporate Social Responsibility

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Social ansvarlighed er en betegnelse for virksomheders bestræbelser på at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres relation til omverdenen. Det karakteristiske ved CSR aktiviteter er, at de rækker udover det ansvar, som virksomhederne er pålagt ved lov.

Med andre ord er CSR et begreb der spænder bredt og som bl.a. kan knyttes til virksomheders:

Når virksomheder tager et socialt og dermed et samfundsmæssigt ansvar, kan det styrke både deres konkurrenceevne, omdømme, indtjening og innovation. Værdien er størst, når CSR bestræbelserne integreres i virksomhedernes kerneydelser, så de er i harmoni med de strategier, udfordringer og markedsrelationer, som virksomhederne er omgivet af.