Certificering

Hvad er certificering?

Certificering betyder, at virksomheden gennemløber en vurderingsproces. Processen afsluttes med, at virksomheden tildeles et givet certifikat, som bevis på, at alle certificeringskrav er opfyldt.

Der findes mange forskellige former for certificeringsordninger.
Produktcertificering og systemcertificering er typisk de to hovedgrupper af certificeringer, man kan få foretaget.

Svanen, Blomsten, Vegan, Ecocert er alle eksempler på produktcertificering.Hjælp til miljømærkning i Danmark, Norden og EU

ISO certificering og certificering af produktionsstyringssystemer er eksempler på systemcertificering.

Det er nu også muligt at blive certificeret i FN’s Verdensmål