Biocider

Hvad er biocider?

Biocider er kemiske og mikrobiologiske stoffer, der er beregnet til bekæmpelse af skadedyr, bakterier og svampe.

Anvendelse af biocider

Biocider findes bl.a. som svampedræbende stoffer i træbeskyttelsesmidler, hvorved de beskytter træet.
Biocider kan både være sundhedsskadelige og miljøfarlige. Derfor kræver det godkendelse af Miljøstyrelsen,  før biociderne må anvendes.

Godkendelse af et biocid

Miljøstyrelsen godkendelse af biocidholdige produkter sker ud fra nogle særlige love og regler. Loven er forankret i nogle EU regler, som i Danmark implementeres i bekendtgørelser.  Bekendtgørelserne er derfor retningsgivende for de principper Miljøstyrelsen anvender, når de godkender de biocidholdige produkter.

For at et biocid produkt kan godkendes, må det ikke være skadeligt for hverken de mennesker, der skal bruge det eller miljøet. Derudover skal det effektivt kunne slå de levende organismer ihjel, som midlet skal beskytte genstanden imod.