Biocider

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er biocider?

Biocider er kemiske og mikrobiologiske stoffer, der er beregnet til bekæmpelse af skadedyr, bakterier og svampe.

 

Anvendelse

Biocider findes bl.a. som svampedræbende stoffer i træbeskyttelsesmidler, hvorved de beskytter træet.
Biocider kan både være sundhedsskadelige og miljøfarlige. Derfor kræver det godkendelse af Miljøstyrelsen, før biociderne må anvendes.

 

Godkendelse

Miljøstyrelsens godkendelse af biocidholdige produkter sker ud fra nogle særlige love og regler. Loven er forankret i nogle EU regler, som i Danmark implementeres i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.  Bekendtgørelsen er derfor retningsgivende for de principper Miljøstyrelsen anvender, når de godkender de biocidholdige produkter, og principperne er tilmed gældende for andre lande i EU.

For at midlet kan godkendes må det ikke være skadeligt for, hverken de mennesker der skal bruge det eller miljøet. Derudover skal det effektivt kunne slå de levende organismer ihjel, som midlet skal beskytte genstanden imod.

Læs også afsnit om Miljøstyrelsen.