Arbejdstøj

Hvilke regler gælder for arbejdstøj?

Arbejdstøjet skal altid passe til det arbejde, man udfører, men der er særlige krav til arbejdstøjet, når man fx arbejder med kemiske stoffer og materialer. Her skal arbejdstøjet give den nødvendige beskyttelse mod hudkontakt.

Med andre ord skal valget af arbejdstøj træffes ud fra, hvad det er for noget arbejde, man laver, og hvilke risici der er forbundet med arbejdet.

Brug produkternes faremærkning og de anbefalinger, som leverandørerne anfører i sikkerhedsdatabladene som vejledning, når passende arbejdstøj skal vælges.

Det er lederens ansvar at sørge for, at medarbejderne får udleveret arbejdstøj, og at de instrueres i at bruge det, men medarbejderne skal selv sørge for at anvende det arbejdstøj, som lederen vurderer, man skal bruge.