Arbejdstilsynet

OBS: Siderne bliver ikke længere opdateret

Hvad er Arbejdstilsynet (At) og hvilke regler varetager de?

Med udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningen er Arbejdstilsynet den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. AT har fokus på væsentlige arbejdsmiljøproblematikker for at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Det gør de bl.a. ved at føre tilsyn, informere og foretage målrettet regulering på arbejdsmiljøområdet.

AT varetager regler knyttet til love, bekendtgørelse, domme, AT-vejledninger og EU-regler.
AT-vejledningerne beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelserne kan fortolkes og efterleves af landets virksomheder. Vejledningerne spænder bredt og kan derfor være nyttige, når man forsøger at efterkomme lovens krav på en række områder.

Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.