Arbejdstilsynet

Hvad er Arbejdstilsynet (AT) og hvilke regler varetager de?

I Danmark er det Arbejdstilsynet, der er myndighed på arbejdsmiljøområdet. AT har fokus på væsentlige arbejdsmiljøproblematikker for at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. AT  at fører bl.a. tilsyn, informere og foretage målrettet regulering på arbejdsmiljøområdet – alt sammen for at beskytte medarbejderen samt forebygge nedslidning og sygefravær hos den enkelte.

AT varetager regler knyttet til love, bekendtgørelse, domme, AT-vejledninger og EU-regler.
AT-vejledningerne beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelserne kan fortolkes og efterleves af landets virksomheder. Vejledningerne spænder bredt og kan derfor være nyttige, når man forsøger at efterkomme lovens krav på en række områder.
Hvis du tilmelder dig Mediator’s nyhedsservice, bliver du automatisk informeret, når der er nyheder fra Arbejdstilsynet.