Arbejdspladsvurdering

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)?

En APV er en vurdering af arbejdspladsen, hvor man fokuserer på de farer, medarbejderne udsættes for på arbejdspladsen. På den måde er APV’en et vigtigt værktøj til at identificere, kortlægge, løse og følge op på arbejdspladsens arbejdsmiljøproblematikker.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Som hjælp har Arbejdstilsynet lavet en række branchebestemte APV-tjeklister og arbejdsmiljøvejvisere. Sidstnævnte opridser de problemstillinger og tilhørende løsningsforslag, som er typiske for de forskellige brancher. Det er derfor en god hjælp, at forholde sig til den arbejdsmiljøvejviser, der tilhører ens branche, når man skal kortlægge, prioritere og løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med APV-arbejdet.