Aerosoler

Hvad er aerosoler?

Aerosoler er små luftbårne partikler eller dråber med en diameter mindre end 1 μm (mikrometer = 10 −6 m). Aerosoler kan bestå af fx sod, støvpartikler eller smådråber af faste eller flydende stoffer.

Aerosoler er sundhedsskadelige, da de igennem deres form som tåge eller små faste partikler kan optages igennem både luftveje og ved hud- og øjenkontakt.
Da aerosolpartiklerne er meget små og fint fordelte, kan de nå langt ned i lungerne, hvis de indåndes.
Udover den fysiske påvirkning af lungevævet vil en eksponering også kunne medføre et indtag af det eventuelle indhold af sundhedsskadelige kemikalier i aerosolpartiklerne.