Støjforebyggelse siden 80′ erne har båret frugt

Ny forskning blandt ansatte i 11 brancher med meget støj viser ikke nogen sammenhæng mellem de aktuelle støjniveauer og høretab. Høreværn, støjafskærming og anden forebyggelse ser ud til at have virket, siger forsker.
Læs mere her
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/stoejforebyggelse-siden-80erne-har-baeret-frugt