Arbejdspladsbrugsanvisninger – kemisk APV
pr. 01.07.2019

Brugen af farlige kemiske stoffer skal pr. 01.07.19 beskrives i en kemisk APV.
Den kemiske APV er en kemisk risikovurdering af en proces eller en arbejdsopgave, hvor der anvendes kemikalier. Den kemiske APV skal sikre, at det er sikkert for brugeren at benytte kemiske produkter i den enkelte arbejdsproces.
Den kemiske APV tager udgangspunkt i:

  • Oplæring
  • Instruktion
  • Undervisning.

Den kemisk APV er en vurdering af produktets farlige egenskaber og den mulige eksponering af brugeren for produktet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du fremover ikke skal udarbejde en arbejdspladsvurdering pr. stof, men du skal udarbejde en kemisk APV pr. proces.

Der skal blandt andet vurderes følgende forhold:

  • Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
  • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
  • Hvordan bruger I materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder?
  • Hvilke forbyggende foranstaltninger, f.eks. afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal i træffe?

Hvis der ved vurderingen findes forhold, som skal ændres eller forbedres, skal det beskrives i handlingsplanen til den almindelige APV.
Hver gang der foretages ændringer – f.eks. hvis leverandøren ændrer på sammensætningen af de kemikalier, der anvendes, hvis der skiftes til nye kemikalier eller hvis arbejdsgange ved processen ændres, skal den kemiske APV revurderes. Du skal risikovurdere og beskrive, hvordan du anvender produkterne i processerne.
Mediator hjælper dig med at komme godt i gang med dine kemiske APV’er. Vi har en praktisk tilgang til opgaven og tager udgangspunkt i løsninger, der naturligt indgår i jeres eksisterende systemer.

Vi starter typisk med en workshop, hvor vi danner os et overblik over processer, stoffernes farlighed, type og anvendelse. Det giver samlet set et antal processer, som danner baggrund for en risikovurdering.
Sammen udarbejder vi skabelon til din kemiske APV.
Kontakt os hvis du har brug for hjælp til at komme godt i gang med din nye udfordring.

Kursus
Kemisk APV
3. marts 2020

Mediator afholder et praktisk orienteret kursus
3. marts 2020 kl. 09.00 – 12.15.
Pris 1.995 kr.

Tilmeld til amh@mediator.as