Arbejdspladsbrugsanvisninger – kemisk APV pr. 01.07.2019

Arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) er en manual eller instruktion om, hvor farligt produktet er og den praktiske samt lokale anvendelse af produktet. Den praktiske anvendelse er knyttet til, hvordan stoffet generelt skal bruges. Den lokale anvendelse er særlige instruktioner for den konkrete brug af stoffet i de enkelte arbejdsprocesser.

Det er sikkerhedsdatabladet, der danner grundlaget for udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisningen.

En arbejdspladsbrugsanvisning kan være tilgængelig elektronisk og/eller i hard copy. Det er et krav, at den altid skal være tilgængelig for brugeren af produktet.

 

Nye regler pr. 01.07.2019.

Der skal udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning, hvis produktet opfylder en af følgende:

  • Stoffer og materialer, der er klassificerede og mærkede som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen.
  • Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen, men som ikke skal klassificeres. Det kan fx være kosmetik, lægemidler og affald.
  • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.
  • Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere (for gasformige materialer 0,2 pct.) af et stof, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
  • Stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
  • Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter REACH-forordningen.
  • Stoffer og materialer der er omfattet af reglerne for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater og reglerne med asfaltmaterialer.

Kontakt