Sikkerhedsrådgivning af farligt gods

Mediator agerer ekstern sikkerhedsrådgiver for en række større og mindre virksomheder inden for forskellige brancher.

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?

Din virksomhed er forpligtet til at have en sikkerhedsrådgiver, hvis du udfylder transportdokumenter, mærker, emballerer, læsser, losser eller transporterer farligt gods over frimængden.

Hvis du vælger Mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver får du en pakke, hvor vi påtager os ansvaret som sikkerhedsrådgiver over for Beredskabsstyrelsen.

Ekstern sikkerhedsrådgiver

Det kan være en stor fordel for din virksomhed at have en ekstern sikkerhedsrådgiver tilknyttet.  Du opnår kvalificeret rådgivning og dine medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerne-forretning. Mediator står klar til at rådgive dig og din virksomhed.

Med Mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver kan du altid kontakte os, hvis du bliver udfordret med dit farlige gods.

Håndbog

Mediator udarbejder og vedligeholder din håndbog. Vi besøger dig og din virksomhed ved mindst et årligt besøg. Du modtager en årsrapport samt evt. uhelds-/hændelsesrapport. Det er vigtigt for alle medarbejdere hos Mediator at være tilgængelige. Det er altid muligt at nå din sikkerhedsrådgiver pr. telefon eller mail i vores kontortid.

Transport af farligt gods

Mediator kan rådgive dig om farligt gods, der transporteres på vej (ADR).
Hvis din virksomhed sender eller har oplag af farligt gods, er der en række love og regler, I skal være særligt opmærksomme på.

Har du udfordringer i forbindelse med behandlingen af farligt gods, er du meget velkommen til at kontakte Mediator – vi er klar til at hjælpe dig videre.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.