Sikkerhedsrådgivning af farligt gods

Mediator agerer ekstern sikkerhedsrådgiver for en række større og mindre virksomheder inden for forskellige brancher.

Din virksomhed er forpligtet til at have en sikkerhedsrådgiver, hvis du udfylder transportdokumenter, mærker, emballerer, læsser, losser eller transporterer farligt gods over frimængden.

Hvis du vælger mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver får du en pakke, hvor vi påtager os ansvaret som sikkerhedsrådgiver over for Beredskabsstyrelsen.

Det kan være en stor fordel for din virksomhed at have en ekstern sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Derved opnår du kvalificeret rådgivning og dine medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerne-forretning.

Med mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver kan du altid kontakte os, hvis du bliver udfordret med dit farlige gods.

Det vil typisk være Lars Wassmann, du vil have kontakt med.