Sikkerhedsrådgivning af farligt gods

Mediator agerer ekstern sikkerhedsrådgiver for en række større og mindre virksomheder inden for forskellige brancher.

Din virksomhed er forpligtet til at have en sikkerhedsrådgiver, hvis du udfylder transportdokumenter, mærker, emballerer, læsser, losser eller transporterer farligt gods over frimængden.

Hvis du vælger Mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver får du en pakke, hvor vi påtager os ansvaret som sikkerhedsrådgiver over for Beredskabsstyrelsen.

Det kan være en stor fordel for din virksomhed at have en ekstern sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Derved opnår du kvalificeret rådgivning og dine medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerne-forretning.

Med Mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver kan du altid kontakte os, hvis du bliver udfordret med dit farlige gods.

Det vil typisk være Lars Wassmann, du vil have kontakt med.

Mediator udarbejder og vedligeholder din håndbog. Vi besøger dig og din virksomhed ved mindst et årligt besøg. Du modtager en årsrapport samt evt. uhelds-/hændelsesrapport. Det er altid muligt at nå din sikkerhedsrådgiver pr. telefon eller mail i vores kontortid.

Transport af farligt gods

Mediator kan rådgive dig om farligt gods, der transporteres på vej (ADR).
Hvis din virksomhed sender eller har oplag af farligt gods, er der en række love og regler, I skal være særligt opmærksomme på.

Har du udfordringer i forbindelse med behandlingen af farligt gods, er du meget velkommen til at kontakte mediator – vi er klar til at hjælpe dig videre.

Lars Wassmann

Kontakt

Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med i forbindelse med transport af farligt gods, er du velkommen til at kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail lw@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.