Nye pesticidgebyrer fra den 8. april 2019

De nye satser træder i kraft for ansøgninger, der modtages fra den 8. april 2019. De nye satser fremgår af takstbladet. Satserne kan justeres årligt i overnssetmmelse med med udviklingen i pristallet som offentliggjort af Finansministeriet.
Læs mere her
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/apr/nye-pesticidgebyrer/