Nye affaldsregler

Bekendtgørelse om affald
Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, klassificering af affald, planlægning om affald, ordninger for affald, data om affald, brug af affaldssystemer og anmeldelse af affald m.v.
Læs mere her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205642

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, og regulativer om affald, ordninger for affald, gebyrer for affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v.
Læs mere her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205999

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet og indberetning af data om affald.
Læs mere her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205780