Kontrol af UFI-registreringer

Inspektører kontrollerer pligt til at anmelde blandinger til giftcentre

Virksomheder skal give oplysninger om blandingerne til relevante nationale organer. Disse oplysninger stilles derefter til rådighed for giftcentre, så de kan rådgive medicinsk personale i tilfælde af forgiftning.
Læs mere her