Sundhedsledelse

Hvad er sundhedsledelse?

Sundhedsledelse kan defineres på forskellige måder. Vi forstår sundhedsledelse som:

Lederens strategiske bestræbelser på proaktivt at systematisere, koordinere, udbrede og forankre forebyggelse og sundhedsfremme, hvorved det sociale, fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt effektiviteten på arbejdspladsen forbedres.”