Sensibilisering

Når noget er sensibiliserende, er det allergifremkaldende.

Se også afsnit om eksem.