Risikosætninger

Hvad er risikosætninger?

Risikosætninger (R-sætninger) beskriver faren ved et kemisk stof eller produkt og anføres på kemikaliernes fareetiket.
R-sætningerne forsvinder i forbindelse med CLP og erstattes af nye faresætninger (H-sætninger).